Razonoda

Kupa se Ciganka, Ciga viri kroz ključaonicu. – “Šta viriš, kao da me nikada nisi vidio bez odjeće.”

Kupa se Ciganka, Ciga viri kroz ključaonicu.
“Šta viriš, kao da me nikada nisi vidio bez odjeće.”
Kaže Ciga:
Broj jedan za kiosk – Novi.ba. Vaš izvor informacija.
“Vidio sam te bez odjeće, ali te nikad nisam vidio da se kupaš!”